Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Tạp chí Nâng cao sức khỏe

Tạp chí Nâng cao sức khỏe Số 1 tháng 9.2012

  • |
TỔNG BIÊN TẬP:
 
PGS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:
 
BSCKI. Đặng Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP:
 
GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam
TS. Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế
PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
PGS.TS Phạm Vũ Khanh, Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền
TS. Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng
PGS.TS Nguyễn Huy Nga,  Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh
TS. Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược
TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
TS. Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
ThS. Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS
BS. Trần Quang Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ
TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ
 
BAN THƯ KÝ BIÊN TẬP:
 
CN. Hà Vân Nga, Trưởng ban
ThS. Hoàng Đình Cảnh
CN. Phạm Thị Trà Giang
CN. Nguyễn Thị Hoài Phương
CN. Quản Thùy Linh
 
THIẾT KẾ:
 
HS. Nguyễn Huyền Trang
 
TRỊ SỰ:
 
ThS. Dương Quang Tùng
 
CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
 
BSCKI. Đặng Quốc Việt
bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang