Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay-chân-miệng; Phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Điểm báo ngày 15/6/2021

  • |
T5g.org.vn - Thủ tướng: Tạo thuận lợi nhất cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin phòng COVID-19; Linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; Vì sao tiêm đủ 2 mũi vắc-xin vẫn mắc COVID-19?...

 

Cần giải pháp đột phá để nhanh chóng dập dịch Covid-19

I. Nhìn lại bốn làn sóng lây nhiễm ở Việt Nam

Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua bốn làn sóng lây nhiễm Covid-19. Với dân số 97,6 triệu người, ngưỡng có dịch của Việt Nam là tổng số người đang điều trị vượt quá 976 người.

 Trong ba làn sóng lây nhiễm Covid-19 đầu tiên, tuy đỉnh của mỗi làn sóng sau cao hơn làn sóng trước, song đều dưới 976 người đang điều trị, Việt Nam có lây nhiễm Covid-19, song không có dịch xét với cấp độ quốc gia. Việt Nam thuộc nhóm 20 nước phòng, chống dịch tốt nhất thế giới. Tuy nhiên làn sóng lây nhiễm thứ tư có tính chất khác hẳn về chất.

Tại ba làn sóng lây nhiễm trước, thời gian bùng phát lây nhiễm đến khi đạt đỉnh đều chỉ khoảng 22 ngày, còn tại làn sóng thứ tư, đã qua 36 ngày vẫn chưa đạt đỉnh và cũng chưa thể dự báo lúc nào dịch đạt đỉnh. Nhiều khả năng, làn sóng thứ tư sẽ không đạt đỉnh trước ngày 30-6, tức là thời gian bùng phát lây nhiễm ít nhất là 56 ngày; gấp 2,5 lần thời gian bùng phát của ba làn sóng trước đó. Mặc dù chưa đạt đỉnh, song số người đang điều trị đã hơn 6.000 người; gấp hơn 8,4 lần đỉnh làn sóng lây nhiễm thứ ba, trong khi đỉnh làn sóng thứ ba chỉ gấp hơn 1,4 lần đỉnh làn sóng thứ hai. Nhiều khả năng, khi đạt đỉnh làn sóng thứ tư, số người đang điều trị sẽ hơn 7.500 người, gấp hơn 10 lần đỉnh làn sóng thứ ba.

Tại ba làn sóng lây nhiễm trước, số người điều trị/một triệu dân khi đạt đỉnh vẫn thấp hơn ngưỡng có dịch của Việt Nam: 976 người. Tức là chúng ta có lây nhiễm song chưa có dịch ở quy mô quốc gia. Nhưng tại làn sóng lây nhiễm thứ tư, ngày 13-5, số người đang điều trị là 1.098 người vượt qua ngưỡng có dịch 976 người, nước ta đã trở thành nước có dịch.

Tại làn sóng lây nhiễm thứ nhất, ở giai đoạn bùng phát lây nhiễm trước khi đạt đỉnh, bình quân một ngày có thêm gần sáu người phải được điều trị, tại làn sóng thứ hai là 20 người, tại làn sóng thứ ba là gần 29 người, còn tại làn sóng thứ tư (từ ngày 5 đến 10-6), bình quân một ngày có thêm 156 người nhiễm phải được điều trị. Tức là tại làn sóng lây nhiễm thứ tư hiện nay, mức độ lây nhiễm cộng đồng gấp hơn năm lần làn sóng thứ ba và gấp hơn 25 lần làn sóng thứ nhất. Thời gian số người được điều trị giảm từ đỉnh làn sóng lây nhiễm xuống bằng mức trước khi có làn sóng lây nhiễm, theo thực tế của ba làn sóng lây nhiễm vừa qua thì bằng từ 1,7 lần đến 2,1 lần thời gian lây nhiễm bùng phát và đạt đỉnh (22 ngày).

Như vậy, nếu không có các giải pháp đột phá mới, thì sau khi làn sóng thứ tư đạt đỉnh, có thể dự báo lạc quan là vào ngày 30-6, cần khoảng ba tháng nữa để số người đang điều trị cả nước giảm về mức trước khi có làn sóng thứ tư, ngày 5-5-2021 (dưới 500 người). Thời gian dịch dài gần 5 tháng như vậy (56 ngày bùng phát đạt đỉnh, 90 ngày giảm lây nhiễm, trở về mức trước khi có dịch) sẽ gây thiệt hại rất lớn cho đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế. Như vậy, tình hình dịch hiện nay và dự báo sơ bộ như vậy đòi hỏi phải có giải pháp đột phá để dập dịch, sớm đưa cuộc sống các địa phương và cả nước về trạng thái bình thường mới.

II. Cần giải pháp đột phá trong vòng ba tháng tới để dập dịch

Từ ngày 5-5 tới nay, mức độ gia tăng lây nhiễm trong cộng đồng hầu như không đổi. Thời gian số người phải được điều trị tăng từ 1.000 lên 2.000 là khoảng 7 ngày, từ 2.000 lên 3.000 khoảng 6 ngày, từ 3.000 lên 4.000 khoảng 4 ngày, từ 4.000 lên 5.000 khoảng 6 ngày và từ 5.000 lên 6.000 khoảng từ 5 ngày. Bình quân cứ 1 tuần thêm 1.000 người phải được điều trị. Chưa thể dự báo lúc nào thì làn sóng lây nhiễm thứ tư này đạt đỉnh và sẽ giảm dần. Thời gian dịch bùng phát đến nay đã 36 ngày, dài gấp hơn 2,5 lần so với ba làn sóng lây nhiễm trước (22 ngày). Vì vậy, để dập dịch, tức là phải giảm mức độ gia tăng số người được điều trị ở các bệnh viện mỗi ngày, hiện nay bình quân là 156 người/ngày, về mức 0 người/ngày, sau đó là âm (giảm mỗi ngày) cho đến khi tổng số người đang được điều trị không quá 976 người thì phải có giải pháp đột phá mới.

Hiện nay, trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước có 46 tỉnh, thành phố có người nhiễm Covid-19 đang phải điều trị, song sự phân bổ rất không đồng đều giữa các địa phương. Cả nước có 17 tỉnh không có lây nhiễm (chiếm 15,83% số dân cả nước); 25 tỉnh, thành phố không có dịch (chiếm 40,38% số dân cả nước), chỉ có 106 người nhiễm đang phải điều trị; 21 tỉnh, thành phố có dịch (chiếm 43,79% số dân), với 5.962 người đang điều trị, chiếm 98,3% tổng số người đang được điều trị cả nước, trong đó Bắc Giang có 3.454 người, Bắc Ninh có 963 người, TP Hồ Chí Minh có 613, Hà Nội có 317 người đang điều trị. Như vậy, riêng hai tỉnh Bắc Giang (dân số 1,841 triệu người) và Bắc Ninh (dân số 1,419 triệu người) có tổng dân số chỉ chiếm 3,3% dân số cả nước song lại đang có tới 72,8% tổng số người đang điều trị của cả nước.

Nếu tiêm vaccine (vắc-xin) cho 70% số dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong đó có ưu tiên cho công nhân, công chức viên chức ngành y tế, giáo dục, quản lý nhà nước, công an, quân đội, người có bệnh nền (dùng được vaccine) thì sẽ loại trừ được sự lây nhiễm của 72,8% nguồn lây nhiễm của cả nước, tức là dập dịch hoàn toàn ở Bắc Giang, Bắc Ninh và cơ bản trong cả nước. Số người cần tiêm là 2,28 triệu người, chỉ bằng 2,33% dân số cả nước.

Ðến nay chúng ta đã tiêm vaccine cho hơn một triệu người là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và có nguy cơ rủi ro cao của cả nước. Với khó khăn trong việc tìm mua vaccine hiện nay thì cần tập trung đủ vaccine để tiêm cho khoảng 2,28 triệu người Bắc Giang và Bắc Ninh trong tháng 6 và 7-2021 mà không tiêm dàn đều mỗi tỉnh một ít. Ðây là cách dập dịch nhanh nhất.

TP Hồ Chí Minh (dân số 9,227 triệu người) và Hà Nội (dân số 8,28 triệu người) chiếm 17,9% dân số cả nước và chiếm 15,3% tổng số người đang điều trị của cả nước, là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Nếu tiêm vaccine cho 70% số dân của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì loại trừ được sự lây nhiễm của 15,3% nguồn lây nhiễm của cả nước. Số người cần tiêm vaccine là 12,25 triệu người, bằng 12,55% dân số cả nước. Với lượng vaccine huy động được tiếp theo thì cần ưu tiên để tiêm cho 12,25 triệu người dân Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sẽ vô hiệu hóa 15,3% nguồn lây nhiễm của cả nước đang ảnh hưởng trực tiếp đến hai trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế lớn nhất cả nước. Việc này cần phấn đấu làm trong tháng 7 và 8-2021. Nếu làm theo cách này thì trong vòng ba tháng (6 đến 8-2021), chỉ cần tiêm cho 14,53 triệu người, bằng 14,9% dân số, sẽ loại trừ được tác động lây nhiễm của hơn 88% nguồn lây nhiễm của cả nước, dập dịch hoàn toàn trong cả nước.

Nếu huy động được thêm vaccine, thì nên tiêm cho người dân ở 17 tỉnh, thành phố còn lại đang có dịch rất nhẹ (Lạng Sơn, Ðiện Biên, Vĩnh Phúc, Ðà Nẵng, Hà Nam, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Hải Dương, Sóc Trăng, Hưng Yên, Bến Tre, Long An, Thái Bình, Quảng Nam) với tổng dân số 21,975 triệu người, bằng 22,5% dân số của cả nước và có 10,1% tổng số người đang điều trị của cả nước. Số người dân cần tiêm là 15,38 triệu người.

Nếu việc tiêm vaccine này có thể thực hiện trong hai tháng 8 và 9-2021, thì đến lúc đó chúng ta đã tiêm cho 30,91 triệu người, bằng 31,7% dân số và sẽ loại trừ được tác dụng lây nhiễm của 98,3% nguồn lây nhiễm hiện nay của đất nước. Sau tháng 9-2021, nếu chúng ta có được thêm nguồn vaccine thì sẽ tiêm chủng cho nhân dân của 25 tỉnh, thành phố hiện nay không có dịch, nhưng có lây nhiễm quy mô rất nhỏ, với tổng dân số 39,41 triệu người và có 1,7% tổng số người điều trị hiện nay. Số người cần tiêm sẽ là 27,59 triệu người.

Nếu đến tháng 11-2021 chúng ta có thêm vaccine để tiêm cho nhân dân ở 17 tỉnh hiện nay không có lây nhiễm, với dân số 15,45 triệu người, thì sẽ hoàn thành tiêm cho 70% dân số cả nước. Số người dân cần tiêm ở 17 tỉnh này là 10,82 triệu người.

Như vậy, giải pháp đột phá để dập dịch trong làn sóng lây nhiễm thứ tư hiện nay là lộ trình tiêm vaccine tối ưu là tiêm không dàn trải, mà dứt điểm từng tỉnh, thành phố theo thứ tự mức độ dịch hiện nay. Trong trường hợp đến tháng 7 và tháng 8 không có đủ vaccine cho 12,25 triệu người dân ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thì cần nỗ lực tối đa để có đủ vaccine tiêm cho 2,28 triệu người dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. 4,56 triệu liều vaccine này (mỗi người 2 liều) sẽ đem lại tác dụng lớn nhất để nhanh chóng dập dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh và dập dịch cơ bản trong cả nước. Sắp tới lây nhiễm ở các địa phương có thể tăng hoặc giảm, nên danh sách cụ thể của nhóm các tỉnh, thành phố có dịch, không có dịch, không có lây nhiễm sẽ thay đổi, song nguyên tắc thứ tự ưu tiên tiêm vaccine là không đổi. Nếu việc mua vaccine không bảo đảm tiến độ tiêm cho người dân ở các tỉnh, thành phố theo lộ trình nêu trên, thì việc tiêm sẽ chậm lại, có thể kéo dài sang đầu năm 2022, song thứ tự ưu tiên là không thay đổi, vì thứ tự này đem lại hiệu quả phòng, chống dịch cao nhất cho cả nước. Việc đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước, theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ là giải pháp đột phá phòng, chống Covid-19 ở nước ta từ năm 2022. (Nhân dân, trang 1)

 

Linh hoạt trong thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Sáng 14-6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh. Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên thống nhất với việc thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần nữa. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải linh hoạt. Ðể thực hiện điều đó, các ban, ngành, cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố cần phối hợp Viện Pasteur (Pa-xtơ) TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm lại điểm lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Vì đây là cơ sở quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Ðức, người đứng đầu các cấp, cần chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xem xét các trường hợp để xảy ra lây nhiễm…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu đối với những chuỗi đã kiểm soát, phải tiếp tục truy vết đến tận gốc; những ca nhiễm mới phải khoanh vùng thật nhanh. Ngoài những giải pháp chung thì vấn đề truy vết, xử lý quyết liệt sẽ mang tính kịp thời, không để dịch lây lan rộng. Thành phố cần có đánh giá chính xác nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các chuỗi lây nhiễm thời gian qua để có biện pháp đúng, cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu kép đạt hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TP Hồ Chí Minh phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động cộng đồng, địa bàn dân cư, khu cách ly, văn phòng; tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chú ý xét nghiệm nhanh, sàng lọc nhanh, có trọng tâm, trọng điểm; chuẩn bị các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị phù hợp với tình hình mới...

Bộ trưởng Y tế quyết định thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 (lần hai) tại TP Hồ Chí Minh. Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị người bệnh; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn thành phố, các địa phương lân cận có liên quan…

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 14-6, cả nước ghi nhận 272 ca mắc Covid-19 (người bệnh thứ 10.539 đến 10.810) trong đó có sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Khánh Hòa và 266 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121 ca), TP Hồ Chí Minh (82 ca), Hà Tĩnh (22 ca), Bắc Ninh (17 ca), Tiền Giang (14 ca), Bình Dương (bốn ca), Hà Nội (bốn ca), Bắc Kạn (một ca), Nghệ An (một ca); trong đó 236 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Trong ngày, có 238 người bệnh mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 576 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế cho kết quả âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 từ một đến ba lần. Tiểu ban Ðiều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) thông báo hai ca tử vong thứ 60 và 61, là hai người bệnh nữ, có bệnh lý nền nặng liên quan đến Covid-19.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tám khối của phường Hà Huy Tập; giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo Chỉ thị 15. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn…

Trên địa bàn Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm sáu ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 62 trường hợp tại năm huyện, thị xã trên địa bàn. UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời ba thôn thuộc xã Cương Gián; lập sơ đồ, thiết lập hai chốt kiểm soát trên tuyến đường ÐT 547 thuộc địa phận thôn Song Nam và chốt tại thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián.

Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư; Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Paster TP Hồ Chí Minh; Paster Nha Trang về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Bộ Y tế cũng đề nghị các Bộ Quốc phòng, Công an, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy định.

Cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K công bố Quyết định của Bộ trưởng Y tế về việc kết thúc thời gian cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi bệnh viện hoạt động trở lại (ngày 16-6), toàn bộ các khoa phòng được vệ sinh, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất.

Tại Hà Nội, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam số tiền 357 triệu đồng và 2.000 bộ đồ phòng dịch Covid-19 cấp độ bốn. Cùng ngày, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 từ CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Phụ nữ toàn cầu số tiền 200 triệu đồng; Tạp chí Cộng sản số tiền 50 triệu đồng…

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) có văn bản gửi các sở GD và ÐT về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, Bộ GD và ÐT đề nghị các địa phương chuẩn bị các điều kiện, phương án phòng, chống dịch, ưu tiên tiêm phòng vắc-xin Covid-19, xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được cử tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Các sở GD và ÐT tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD và ÐT thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đến địa phương tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi theo quy định.

Ðình chỉ chủ tịch UBND xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã An Bình, Nguyễn Viết Nghĩa nhằm kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện cũng yêu cầu Bí thư Ðảng ủy xã An Bình Nguyễn Trọng Dân; Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Nghĩa; Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thi làm kiểm điểm, giải trình sự việc. Trước đó, trong thời gian huyện Thuận Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa và đồng chí Nguyễn Thị Thi đã ký hàng chục giấy đồng ý cho một số người thôn Yên Ngô đi bán hàng ở các thôn khác trong xã. (Nhân dân, trang 8)

 

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở các nước

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 14-6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 176,7 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 3,82 triệu người chết. Số người được điều trị khỏi bệnh là hơn 160,8 triệu người.

* Theo Tân Hoa xã, tin nước ngoài và TTXVN, Bộ Y tế Lào ngày 14-6 cho biết, đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào vượt con số 2.000. Trước đó, đại diện Bộ Y tế Lào cảnh báo, tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới nguy hiểm hơn, dễ lây lan hơn; đồng thời kêu gọi người dân không chủ quan và cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

* Ngày 13-6, Nga ghi nhận 14.723 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua. Ðây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại Nga kể từ ngày 13-2. Tính đến nay, Nga ghi nhận tổng cộng 5.208.687 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 126.430 người chết.

* Indonesia ngày 14-6 ghi nhận 9.868 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ, đánh dấu số ca mắc mới theo ngày cao nhất kể từ cuối tháng 2 vừa qua. Do số ca mắc mới tăng cao trở lại, giới chức Indonesia kêu gọi tăng cường chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

* Một loạt ổ dịch mới bùng phát tại các nhà máy ở Thái Lan thời gian gần đây đe dọa sự phục hồi của lĩnh vực xuất khẩu, tác động xấu đến nền kinh tế. Theo Reuters, virus gây Covid-19 đã lan rộng tại hơn 130 nhà máy, với hơn 7.100 ca nhiễm ở 11 tỉnh của Thái Lan.

* Ngày 14-6, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ghi nhận 399 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên tới 148.273 ca. Sau khi triển khai chương trình tiêm chủng từ ngày 26-2, đến nay, Hàn Quốc đã tiêm vaccine cho gần 12 triệu người.

* Bộ Y tế Ấn Ðộ ngày 14-6 cho biết, trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 70.421 ca nhiễm mới, đánh dấu số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất kể từ ngày 31-3. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, Ủy ban Y tế Trung Quốc sáng 14-6 cho biết, Trung Quốc đại lục ghi nhận bốn ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

* Ðại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia nhận định, quốc gia này đang ở thời điểm mấu chốt phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi người dân phối hợp để đạt hiệu quả cao. Quan chức nêu trên nhấn mạnh, người dân cần chú trọng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên…

* Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết, chính phủ đang xây dựng dự thảo Kế hoạch phục hồi quốc gia nhằm đưa Malaysia vượt qua đại dịch Covid-19. Hiện Malaysia là một trong số các quốc gia Ðông Nam Á có số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở mức cao.

* Ngày 14-6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định bổ sung lực lượng cảnh sát và quân nhân công tác trong lĩnh vực xử lý khủng hoảng vào danh sách đối tượng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Cùng ngày, Hãng hàng không Japan Airlines Co. của Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên.

* Tập đoàn dược phẩm của Hàn Quốc Celltrion Inc. công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trên toàn cầu đối với Rekirona, thuốc điều trị Covid-19 do tập đoàn này bào chế. Kết quả cho thấy, thuốc Rekirona làm giảm đáng kể thời gian hồi phục và nguy cơ trở bệnh nặng của những người nhiễm Covid-19. Cụ thể, Rekirona giúp giảm 54% nguy cơ bệnh trở nặng so với những bệnh nhân không được sử dụng thuốc.

* Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức sự kiện đạp xe gây quỹ hỗ trợ trẻ em là con của các nhân viên y tế chết trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Cuộc đua đạp xe đường dài diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của khoảng 1.000 người đến từ 15 nước. (Nhân dân, trang 8)

 

Dịch còn phức tạp, TP.HCM tiếp tục giãn cách

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 14.6, lãnh đạo TP.HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Phong tỏa và lấy mẫu tại chung tư Ehome 3.

Theo đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ lo ngại khi F1, F2 ngày càng tăng trong khi chưa biết còn bao nhiêu người âm thầm mang bệnh và lây nhiễm cho người khác. Nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, một số chuỗi mới phát hiện chưa truy vết hết; nhiều trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng trong khi các khâu tầm soát không thể bao quát giai đoạn ủ bệnh... Ông Nên cho rằng cần thiết phải kéo dài thời gian giãn cách toàn TP tương ứng với chu kỳ lây nhiễm của chủng mới.

6 chuỗi lây nhiễm mới chưa rõ nguồn gốc

Từ ngày 2.6 đến nay, TP.HCM phát hiện 6 chuỗi lây nhiễm mới chưa rõ nguồn gốc với hơn 190 ca. Cụ thể, chung cư Ehome 3 giáp ranh Q.Bình Tân, Q.8 phát hiện 48 ca (còn nhiều ca khác liên quan); xưởng cơ khí ở H.Hóc Môn: 49 ca; chuỗi lây nhiễm tại ấp Tân Thới 2 (xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn): 10 ca; chuỗi lây nhiễm Tân Thới 3 (xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn): 22 ca; chuỗi lây nhiễm tại đường số 11 (P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 7 ca; Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới: 55 ca. Liên quan ổ dịch tại BV Bệnh nhiệt đới, đã phát hiện 2 nhân viên Khoa Vi sinh BV Nhân dân Gia Định nhiễm Covid-19.

GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay trước việc xuất hiện hàng loạt các chuỗi lây nhiễm trong thời gian khoảng giữa tháng 5 cho thấy nhiều khả năng dịch xâm nhập vào TP.HCM đầu tháng 5, sau kỳ nghỉ lễ và đã lây lan âm thầm ít nhất 2 - 3 thế hệ. Những ca nhiễm bệnh có thể đã len lỏi trong cộng đồng, chỉ được phát hiện thông qua hoạt động khám sàng lọc. Và có thể còn đó những ca bệnh chưa có triệu chứng trong cộng đồng, chưa được phát hiện.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), điều đáng lo ngại là có đến 48 trường hợp dương tính đến BV phát hiện bệnh thông qua khám sàng lọc. “Đó là con số người ta đến khám có triệu chứng. Còn bao nhiêu trường hợp nữa họ không đến khám vì không có triệu chứng”, ông Dũng phân tích.

Chủng Delta gây lây nhiễm mạnh

Bác sĩ (BS) Nguyễn Trí Dũng nhận xét vi rút chủng Delta lần đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM là ở Công ty Deloitte (Q.3) với 2 trường hợp, gồm một trường hợp về từ Hải Phòng và một đồng nghiệp.

Do ít lây cho các đồng nghiệp khác, nên tại thời điểm đó, các BS đã hơi ngạc nhiên vì nếu là chủng Ấn Độ thì mức độ lây lan nhanh. Đến chùm ca tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, ngành y tế đã xét nghiệm 7 trường hợp thì đều là vi rút chủng Delta này. Đến nay, mức độ lây lan của chủng Delta hoàn toàn khác với chủng trước đây xuất hiện tại VN cũng như TP.HCM.

Theo BS Dũng, điểm đáng chú ý của chủng này đó là 66% người nhiễm bệnh trong hội nhóm truyền giáo có triệu chứng, 3 ngày đã tạo ra chu kỳ lây. “Có thể do có triệu chứng nên lây nhanh hơn, như khi phát hiện những ca chỉ điểm ở Củ Chi và Hóc Môn, ngành y tế truy vết những người trong gia đình, hàng xóm thì đã có hàng chục trường hợp nhiễm bệnh”, BS Dũng nói và cho biết chủng Delta có thể tích nhẹ, nên chậm rơi xuống bề mặt mà lơ lửng trong không gian nên dễ lây lan hơn.

GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh nhìn nhận đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc (đặc biệt là các tòa nhà văn phòng). Các ổ dịch cộng đồng lớn tại TP.HCM ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư tại các quận huyện vùng ven và khu vực nông thôn đô thị hóa. Đã ghi nhận các bệnh nhân (BN) làm việc trong các khu công nghiệp (KCN), BN là nhân viên y tế, nhân viên văn phòng.

Chính vì vậy, Giám đốc Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo các nội dung của Chỉ thị 15 trong 14 ngày kể từ ngày 15.6. Về lý do đề xuất, ông Bỉnh cho biết theo phân tích, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, việc gỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây lan.

Tối 14.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản hướng dẫn các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020 của Thủ tướng, áp dụng từ 0 giờ ngày 15.6 đến hết ngày 29.6. Cụ thể, tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, BV… Nhà hàng trong khách sạn được phép hoạt động nhưng không phục vụ bia, rượu và các loại nước uống có cồn, không phục vụ cùng lúc quá 10 người. (Thanh niên, trang 2)

Cùng chủ đề Báo Sài Gòn giải phóng, trang 1: “Phải quyết liệt, chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch”; Tiền phong, trang 2: “Lý do TPHCM giãn cách xã hội thêm 2 tuần: Dịch vẫn chưa được kiểm soát”; Công an Nhân dân, trang 4: “Giãn cách thêm 2 tuần để ứng phó với chủng virus Delta đang lây lan nhanh”; Tuổi trẻ, trang 1: “2 tuần tới TP.HCM dập dịch ra sao”; An ninh Thủ đô, trang 1: “Quyết liệt chặn Covid-19 tại tâm dịch”; Sức khỏe & Đời sống, trang 1: “TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội để phòng dịch”; Lao động, trang 3: “Hàng loạt chuỗi lây nhiễm trong công đồng: TPHCM tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần để dập dịch”

 

38 bệnh nhân Covid-19 đang rất nặng và nguy kịch

Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 14.6, VN ghi nhận 272 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: TP.HCM 4 ca, Tây Ninh

1 ca và Khánh Hòa 1 ca; 266 ca lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 121 ca, TP.HCM 82 ca, Hà Tĩnh 22 ca, Bắc Ninh 17 ca, Tiền Giang 14 ca, Bình Dương 4 ca, Hà Nội 4 ca, Bắc Kạn 1 ca và Nghệ An 1 ca. 236/266 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. 30 ca ghi nhận trong cộng đồng và đang được điều tra nguồn lây nhiễm. Cùng ngày, thêm 238 BN được công bố khỏi bệnh. Cả nước hiện có gần 6.000 BN đang điều trị tại 106 cơ sở y tế. Trong đó, 3.283 BN có biểu hiện lâm sàng nhẹ, 177 ca nặng phải thở ô xy và thở máy không xâm nhập, 38 ca rất nặng và nguy kịch phải thở máy xâm nhập đặt ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể), trong đó 5 ca tiên lượng tử vong cao. Đáng lưu ý, 3 ca không có bệnh nền, trở nặng rất nhanh, tiên lượng tử vong. Cũng trong ngày 14.6, thêm 2 BN Covid-19 tử vong, là các BN 8512 và 4731. Trong đó, BN 8512 (87 tuổi), địa chỉ tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của BN 8231.

* Cùng ngày 14.6, BV K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) đã được dỡ bỏ phong tỏa, sau 37 ngày bị phong tỏa, cách ly để phòng, chống dịch Covid-19. Gần 1.000 chuyến xe yêu thương đã được BV sắp xếp đưa người bệnh và người nhà về quê, sau khi hoàn tất cách ly y tế và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. (Thanh niên, trang 3)

Cùng chủ đề Báo Tiền phong, trang 2: “Hội chẩn quốc gia các ca bệnh nặng”  

 

Khởi động nhiều phương án phòng, chống dịch

Hiện TP.HCM có 5 bệnh viện (BV) ghi nhận nhân viên y tế nhiễm Covid-19 và ca nhiễm ngày càng tăng.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã chỉ đạo tất cả BV, phòng khám tiếp tục siết chặt công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh đến thăm khám và điều trị, đặc biệt lưu ý kiểm tra yếu tố dịch tễ, sàng lọc kỹ người đến từ những nơi có ghi nhận ca nhiễm Covid-19, người có triệu chứng... Sau giờ làm việc ở BV, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Sở Y tế cũng chỉ đạo thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 định kỳ đối với nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân, đặc biệt ở các khoa phòng nguy cơ cao để phát hiện sớm nguồn lây nhiễm. Đối với nhân viên điều trị người bệnh Covid-19, sẽ ở khu riêng, không tiếp xúc nhân viên y tế khác, thực hiện chế độ làm việc luân phiên, mỗi kíp làm việc liên tục trong 4, 5 tuần rồi đổi ca.

Hiện TP.HCM có 6 khu cách ly tập trung với công suất 5.500 giường, đang mở rộng cơ sở cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia để tăng thêm 10.000 giường; 51 khách sạn cách ly thu phí với hơn 5.000 giường và tiếp tục triển khai thêm; 2 khu cách ly quân đội với 678 giường. Ngành y tế TP.HCM sẽ mở rộng công suất các khu cách ly tập trung và chuẩn bị kế hoạch triển khai khu cách ly ở các ký túc xá khác cho tình huống dịch bệnh lan rộng hơn. Tại mỗi quận huyện cần đảm bảo công suất khu cách ly tập trung 200 giường (riêng TP.Thủ Đức 600 giường) để tiếp nhận, cách ly tạm thời các trường hợp F1 trên địa bàn trước khi chuyển đi khu cách ly tập trung của TP. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch dự phòng tăng số giường cách ly lên 300 - 400 giường.

Về xét nghiệm, ngành y tế sẽ phát huy hết công suất thực hiện xét nghiệm của các cơ sở y tế, phối hợp cơ sở y tế T.Ư như Viện Pasteur, BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Dược và một số BV tư nhân với tổng công suất đạt 20.000 mẫu/24 giờ. Đồng thời, mở rộng năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại các BV và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Huy động lực lượng toàn ngành y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm, có ngày cao điểm đã thực hiện lấy 100.000 mẫu/24 giờ.

Theo ông Bỉnh, ngành y tế TP.HCM triển khai phương án tổ chức điều trị trong trường hợp có 1.000 - 2.000 người bệnh và kế hoạch chủ động ứng phó trước tình huống có thể lên đến 5.000 ca mắc. TP.HCM cũng triển khai thêm đơn vị cấp cứu, hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng tại các BV điều trị Covid-19 Củ Chi và BV điều trị Covid-19 Cần Giờ có đủ máy thở và 1 hệ thống ECMO cho mỗi đơn vị, luân phiên nhân lực cấp cứu, hồi sức hỗ trợ cho các BV tại các quận trọng điểm bằng điều phối nguồn lực từ các BV đa khoa, chuyên khoa của TP… (Thanh niên, trang 2)

 

Đồng hành thai phụ trong mùa dịch

Phụ nữ mang thai là đối tượng có hệ miễn dịch nhạy cảm, dễ bị tổn thương, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo các chuyên gia y tế, chưa có bằng chứng Covid-19 có thể lây từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai, cũng như có ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ, an toàn cho cả mẹ và con trong mùa dịch, bên cạnh sự đồng hành của các bệnh viện, thai phụ và gia đình cũng cần chủ động trang bị đầy đủ kiến thức và tâm lý để bảo vệ sức khỏe của mình và thai nhi.

Sẵn sàng cho mọi tình huống

Đang mang thai ở tháng thứ 6, chị Hoàng Thị Mỹ Bình (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, từ đầu tháng 5 dịch Covid-19 bùng lên, chị cảm thấy mệt còn hơn 3 tháng đầu bị nghén. “Coi báo thấy vài chị bị dính Covid-19 được mổ thành công, tôi vừa mừng vừa sợ. Sợ lỡ mình cũng vậy thì không biết như thế nào, sinh xong mẹ con có bị di chứng gì không. Nhà tôi ở chợ, làm buôn bán, nay khu nhà đang là tâm điểm dịch nguy hiểm, bị phong tỏa. Không biết đến ngày sinh mà dịch bệnh chỗ tôi còn phức tạp thì tôi phải sinh ở quận Gò Vấp luôn hay được ra ngoài quận? Sinh xong lại lo cho em bé nữa…”, chị Mỹ Bình rầu rĩ nói.

Khác với chị Mỹ Bình, chị Mai Thị Hồng (35 tuổi, ngụ quận 8) cho biết, chị đang mang thai tháng thứ 5 đứa con đầu. Do không có kinh nghiệm chăm sóc mẹ và bé nên chị thường xuyên đến bệnh viện (BV) và phòng khám nhờ bác sĩ tư vấn. “Trước khi đến cơ sở y tế, tôi đều chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ hướng dẫn của các bác sĩ”, chị Hồng cho hay.

Theo bác sĩ Đặng Ngọc Yến Dung, Trưởng khoa Khám bệnh B, BV Hùng Vương, mùa dịch này, thai phụ không nên vì quá lo lắng mà đi khám thai nhiều hơn bình thường. Việc tập trung đông người tại các BV hoàn toàn không an toàn trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Với việc phát triển của công nghệ, thai phụ có thể được BV hẹn thăm khám với khoảng cách thời gian xa hơn mà vẫn đảm bảo được thực hiện các xét nghiệm tầm soát đầy đủ. “Thai phụ có thắc mắc hay lo lắng về thai kỳ thì liên hệ với BV qua điện thoại hoặc trang web, tránh tới lui BV nhiều lần. Nếu thai phụ tới lịch khám thai mà đang ở trong khu cách ly, phong tỏa, có thể báo cho cán bộ y tế phụ trách khu cách ly, phong tỏa để được sắp xếp đưa đến BV có khu vực khám riêng”, bác sĩ Yến Dung thông tin.

Quy tắc phòng bệnh nghiêm ngặt

Theo các chuyên gia y tế, trong quá trình sinh em bé, gia đình và thai phụ có thể hoàn toàn yên tâm vì các quy tắc phòng bệnh được các BV thực hiện rất nghiêm ngặt. Tất cả thai phụ đến sinh và người nhà đi theo đều được xét nghiệm Covid-19 trước khi vào phòng sinh. Mỗi thai phụ chỉ được 1 người thân theo nuôi bệnh, và quy tắc 5K được thực hiện trong suốt thời gian ở trong BV, kể cả trong phòng sinh. Việc theo dõi sinh cho sản phụ mắc Covid-19 được ưu tiên chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt nhân lực, trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cả mẹ lẫn bé, và phòng chống dịch bệnh lây lan.

Bác sĩ Đặng Ngọc Yến Dung cho biết, trường hợp sản phụ mắc Covid-19, tùy vào tình trạng sức khỏe của sản phụ, biến chứng hiện tại và tuổi thai, BV sẽ có những giải pháp can thiệp kịp thời. Với sản phụ không có biến chứng nặng hoặc mắc Covid không triệu chứng, BV sẽ tư vấn những hướng giải quyết khác nhau tùy theo tuổi thai. Nếu thai từ 39 tuần tuổi trở lên, BV khuyến khích sản phụ chấm dứt thai kỳ để giảm nguy cơ trở nặng cho mẹ hơn là chờ chuyển dạ tự nhiên. Nếu thai nhỏ hơn 39 tuần tuổi nhưng có bệnh lý đi kèm (như vỡ ối non, tiền sản giật…) thì người mẹ cũng nên chấm dứt thai kỳ theo chỉ định sản khoa. Còn lại, sản phụ được theo dõi để chuẩn bị sinh như bình thường.

Đối với người mẹ mắc Covid-19 có biến chứng nặng nhưng không thở máy, các chuyên gia khuyến cáo người mẹ nên chấm dứt thai kỳ khi thai lớn hơn 32 tuần tuổi, vì nếu chẳng may sau đó tình trạng mẹ trở nặng sẽ làm thai bị ngạt do thiếu ôxy. Còn nếu thai phụ có biến chứng phổi nặng và phải thở máy, việc quyết định thời điểm sinh là một thử thách với BV. Khi đó, chấm dứt thai kỳ ở thời điểm thai 32 - 34 tuần có thể tránh tình trạng thai nhi bị ngạt khi mẹ trở nặng, nhưng chấm dứt thai kỳ cũng làm nặng thêm tình trạng của mẹ. Nếu thai nhỏ hơn 32 - 34 tuần, quyết định kéo dài thai kỳ tùy thuộc vào sức khỏe người mẹ. BV tránh việc lấy thai ra sớm, làm tăng bệnh suất và tử suất do trẻ sinh non tháng. “Trẻ sinh ra từ người mẹ mắc Covid-19 thì bị nghi ngờ mắc bệnh này. Trẻ sẽ được BV làm xét nghiệm và chăm sóc riêng. Nhưng thông thường, bé sẽ không bị cách ly khỏi mẹ trong trường hợp này vì nguy cơ trẻ bị nhiễm từ mẹ rất thấp”, bác sĩ Yến Dung nói.

* Ông Đinh Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế): Thai phụ cách ly sẽ được chăm sóc đặc biệt

Thai phụ nên tự theo dõi các dấu hiệu bất thường để kịp thời báo cho nhân viên y tế tại khu cách ly. Thai phụ mang thai 3 tháng cuối cũng cần theo dõi cử động thai. Nếu thai đạp nhiều hơn mọi ngày, có thể do thai phụ mệt mỏi, thiếu ôxy. Nhiều khi thai “ngủ quên” không đạp, cần báo với nhân viên y tế để kiểm tra theo dõi liền nếu trong 6 giờ không thấy thai cử động.

Trong điều kiện cách ly, nhất là phải cách ly xa gia đình, thai phụ rất dễ tổn thương về mặt tâm lý, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ lẫn thai nhi. Chăm sóc tinh thần lúc này rất quan trọng. Bên cạnh các nhân viên y tế và đội ngũ cán bộ nhân viên tại cơ sở cách ly, bản thân gia đình phải quan tâm, giữ mối liên hệ với thai phụ, thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ, phát hiện các dấu hiệu bất thường về tâm lý và thông báo cho các cơ sở y tế để có những xử trí hoặc trị liệu phù hợp. (Sài Gòn giải phóng, trang 4)

 

Kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, thông điệp của Ngày Quốc tế Người hiến máu (14-6) năm 2021 đã được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề “Giữ nhịp đập trái tim”, nhằm tôn vinh những con người sẵn sàng hiến giọt máu quý giá của mình để giữ nhịp đập trái tim của những người bệnh đang hàng ngày cần máu.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận động, tiếp nhận hiến máu tình nguyện. Dịp này, ban chỉ đạo kêu gọi những người có đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu tình nguyện. Đó là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi người dân.

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức chương trình Hành trình Đỏ mini tại các xã Tân Hà, Đan Phượng, Liên Hà (huyện Lâm Hà), thu được 563 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu 305 đơn vị máu). Ở huyện Đam Rông, chương trình Giọt hồng sẻ chia cũng tiếp nhận 263 đơn vị máu, đạt 132% kế hoạch. Theo kế hoạch, dịp này Chương trình Hành trình đỏ năm 2021 tại Lâm Đồng sẽ tuyên truyền và vận động trên 2.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện. (Sài Gòn giải phóng, trang 4)

 

Cả nước có 238 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều tối 14-6, Bộ Y tế cho biết, trong 6 giờ qua, cả nước có thêm 80 ca mắc Covid-19 (từ ca bệnh 10.731-10.810), trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Còn 75 ca ghi nhận trong nước tại: TPHCM (26), Bắc Giang (29), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (11), Nghệ An (1), trong đó 69 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

75 ca ghi nhận trong nước, gồm:

Bệnh nhân (BN) 10.731, BN10.733-BN10.736, BN10.775-BN10.780 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 9 ca là các trường hợp F1.

Bệnh nhân 10.732 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN10.192, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bệnh nhân 10.737-BN10.750, BN10.752-BN10.755, BN10.757, BN10.760, BN10.762, BN10.764, BN10.766-BN10.772 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 10.756, BN10.758-BN10.759, BN10.761, BN10.763, BN10.765, BN10.773-BN10.774 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 5 ca là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 10.781-BN10.806 ghi nhận tại TPHCM: 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, 2 ca liên quan đến Điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng, 18 ca là các trường hợp F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến tối cùng ngày, Việt Nam có tổng cộng 9.168 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.642 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 7.598 ca. Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Đáng chú ý, về công tác điều trị có thêm 238 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 4.236 người. Số ca tử vong là 61 ca. (Sài Gòn giải phóng, trang 7)

Cùng chủ đề Báo Công an Nhân dân, trang 1: “Kỷ lục trong 1 ngày 238 bệnh nhân Covid-19 xuất viện”

 

Nữ nhân viên y tế lập bàn thờ chịu tang mẹ từ xa

Mặc dù quãng đường về quê chỉ hơn 50km nhưng vì dịch đang diễn biến phức tạp, đồng thời bản thân chị đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 nên chị phải kìm nén nỗi đau, lập bàn thờ vọng, chịu tang mẹ từ xa.

Ngày 14-6, Bác sĩ Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Hà Tĩnh cho biết, Ban Giám đốc, Công đoàn, các y bác sĩ của bệnh viện đã thay nhau đến chia buồn, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ chị Phạm Thị Xuân Thơ (38 tuổi, Kỹ thuật viên Phòng xét nghiệm - Khoa Chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng) khi có mẹ ở xã Tân Mỹ Hà (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa qua đời nhưng không thể về chịu tang, phải lập bàn thờ chịu tang tại nhà riêng ở TP Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 13-6, trong khi đang liên tục đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng và truy vết dịch tễ cho người dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh, chị Thơ nhận được tin mẹ đột ngột qua đời ở quê. Mặc dù quãng đường về quê chỉ hơn 50km nhưng vì dịch đang diễn biến phức tạp, đồng thời bản thân chị đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 nên chị phải kìm nén nỗi đau, lập bàn thờ vọng, chịu tang mẹ từ xa. (Sài Gòn giải phóng, trang 7)

 

Các địa phương phải hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 trước ngày 15-8

Ngày 14-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố được phân bổ vaccine đợt 3 chỉ đạo việc huy động lực lượng y tế và các lực lượng khác như công an, quân đội… tham gia hỗ trợ tổ chức tiêm ngay vaccine Covid-19 trên địa bàn.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, đây là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện ngay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Theo Bộ Y tế, đến nay tất cả các địa phương, đơn vị đã tiếp nhận vaccine Covid-19. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vaccine và hoàn thành tiêm vaccine trước ngày 15-8. Trường hợp không triển khai kịp thời thì điều chuyển vaccine cho các đơn vị, địa phương khác và báo cáo Bộ Y tế.

Cùng ngày, làm rõ hơn hiệu quả bảo vệ, phòng ngừa dịch bệnh sau khi được tiêm vaccin Covid-19, TS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine không đem lại sự bảo vệ tức thì. Cụ thể, sau tiêm mũi 1 phải ít nhất 14 ngày sau mới bước đầu có tác dụng và mức bảo vệ sau tiêm mũi 1 chỉ đạt rất thấp. Sau tiêm mũi thứ 2 từ 1 tháng thì vaccine mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60% - 90% tùy theo loại vaccine. Theo TS Phạm Quang Thái, dù hiệu lực của vaccine không phải 100% nhưng đây vẫn là “vũ khí” hữu hiệu giúp phòng ngừa Covid-19 và tiến tới tạo miễn dịch cho cộng đồng. Nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam cho thấy, những người đã khỏi Covid-19 có tỷ lệ miễn dịch vô cùng thấp. Đó là do virus SARS-CoV-2 có những protein gây cản trở việc sinh kháng thể. Vì vậy, dù nhiễm bệnh rồi nhưng cơ thể có tạo ra kháng thể hay không là chưa chắc chắn.

Trong khi đó, nghiên cứu tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gần đây lại cho thấy tình hình rất khả quan đối với những người tiêm vaccine Covid-19. Chỉ sau khi tiêm mũi thứ nhất 1 tháng, 90% số người tiêm đã sinh kháng thể. Kết quả này chỉ ra vaccine Covid-19 đã có hiệu quả bảo vệ mặc dù có thể chưa đủ mạnh. Đây là lý do chúng ta phải tiêm mũi 2 để đạt hiệu quả cao nhất. (Sài Gòn giải phóng, trang 7)

Cùng chủ đề Báo Sức khỏe & Đời sống, trang 3: “Bộ Y tế “hối” các địa phương đẩy nhanh tiêm chủng Vắc-xin phòng Covid-19”

 

Vì sao tiêm đủ 2 mũi vắc-xin vẫn mắc COVID-19?

Về việc 55 nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM dương tính với SARS-CoV-2 dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, TS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư) cho biết, vắc-xin không đem lại sự bảo vệ tức thì.

Không vắc-xin nào có hiệu lực bảo vệ 100%

Theo TS. Thái. sau tiêm mũi 1 phải ít nhất 14 ngày sau mới bước đầu có tác dụng và mức bảo vệ sau tiêm mũi 1 rất thấp. Sau tiêm mũi thứ 2 từ 1 tháng trở ra thì vắc-xin mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60% - 90% tùy theo loại vắc-xin.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam khẳng định, không có loại vắc-xin nào trên thế giới có khả năng bảo vệ 100%. Tất cả các loại vắc-xin đạt tỷ lệ bảo vệ trên 90% được xem là lý tưởng.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vắc-xin chỉ đạt hiệu quả bảo vệ trên 50% đã có thể sử dụng. Vắc-xin AstraZeneca cùng các vắc-xin như Pfizer, Moderna của Mỹ có hiệu quả từ 82-95%. Do đó, nếu 1 người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 nếu rơi vào nhóm không sinh miễn dịch.

Với vắc-xin AstraZeneca, theo báo cáo mới nhất của hãng, hiệu quả bảo vệ sau tiêm mũi đầu tiên 22 ngày đạt trung bình 76% và tiếp tục duy trì. Hiệu quả cao nhất tăng lên 82% sau khi tiêm mũi 2 cách mũi đầu tiên 12 tuần.

Bộ Y tế cho biết, vắc-xin này giúp ngăn ngừa 100% các trường hợp tiến triển nặng, nếu mắc bệnh sẽ bị nhẹ, nếu nhập viện không có nguy cơ tử vong. AstraZeneca khuyên khoảng cách giữa 2 mũi tiêm từ 4-12 tuần, còn WHO khuyến cáo nên từ 8-12 tuần.

Theo TS Thái, vắc-xin COVID-19 không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng bảo vệ cơ thể không mang mầm bệnh. Điều này có nghĩa là khi đã tiêm vắc-xin, chúng ta có thể không mắc COVID-19, nhưng vẫn có khả năng trở thành người mang virus và lây bệnh cho người khác.

Tuy nhiên, khi cảnh báo nguy cơ này, TS Thái cũng đồng thời đưa ra kết quả nghiên cứu cụ thể những ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư hay ở Điện Biên trước đây. Theo đó, có những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi đã được tiêm vắc-xin COVID-19. Kết quả cho thấy, khả năng lây nhiễm thứ cấp từ những người này hầu như không có, tỷ lệ lây truyền virus là rất thấp.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư cho biết thêm, với sự xuất hiện của biến chủng mới Delta đến từ Ấn Độ, hiệu quả của các loại vắc-xin ngừa COVID-19 đều bị giảm. Ông lấy ví dụ, với AstraZeneca, sau tiêm 2 mũi, hiệu quả với biến chủng Ấn Độ là 60%, với Pfizer là 88%. Trong khi nếu chỉ tiêm mũi 1, hiệu quả trước biến chủng Ấn Độ của cả 2 loại vắc-xin này chỉ đạt 33%.

5K+ vắc-xin

Các chuyên gia khẳng định vắc-xin vẫn là vũ khí hữu hiệu giúp phòng ngừa COVID-19 và tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng. Dù vậy, người được tiêm vắc-xin vẫn rất cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh khác, đặc biệt là thực hiện 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

TS Thái cho hay, nghiên cứu ban đầu ở Việt Nam cho thấy, những người đã khỏi COVID-19 có tỷ lệ miễn dịch vô cùng thấp vì virus SARS-CoV-2 có những protein gây cản trở việc sinh kháng thể. Do đó, dù nhiễm bệnh rồi nhưng cơ thể có tạo ra kháng thể hay không vẫn chưa chắc chắn.

Trong khi đó, nghiên cứu tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư gần đây cho thấy, tình hình lại rất khả quan đối với những người tiêm vắc-xin. Cụ thể, chỉ sau khi tiêm mũi thứ nhất 1 tháng, 90% số người tiêm đã sinh kháng thể. Kết quả này chỉ ra vắc-xin đã có hiệu quả bảo vệ, mặc dù có thể chưa đủ mạnh.

“Đây là lí do chúng ta phải tiêm mũi 2 để đạt hiệu quả cao nhất”, TS Thái nói.

Về vấn đề có những người đã tiêm 2 mũi vắc-xin mà vẫn dương tính với SARS-CoV-2 thì lợi ích thực sự của vắc-xin là gì, TS Thái khẳng định: “Đó chính là bảo vệ người được tiêm khỏi rơi vào thể nặng và phải nhập viện. Cho đến thời điểm này, vắc-xin được sử dụng tại Việt Nam đã được chứng minh trên thực địa khi chưa có trường hợp tiêm đủ 2 mũi nào bị bệnh nặng hay tử vong”.

Các trường hợp nhân viên y tế đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM là một minh chứng: 52/53 trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng. Tuy nhiên điều này cũng cảnh báo rằng không thể chủ quan dù đã tiêm vắc-xin. “Hãy cùng nhau thực hiện biện pháp 5K + vắc-xin để phòng chống dịch COVID-19”- TS Phạm Quang Thái nhấn mạnh.

Ngày 14/6, Bộ Y tế có công văn hoả tốc gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Pasteur TPHCM; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc-xin và hoàn thành trước ngày 15/8. Cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Công an, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Tiền phong, trang 3)

Cùng chủ đề An ninh Thủ đô, trang 3: “Những người đã tiêm vaccine vẫn có tỷ lệ nhất định có thể nhiễm SARS-CoV-2”; Nông thôn ngày nay, trang 4: “Người đã tiêm vaccine Covid-19 vẫn có thể là nguồn lây”

 

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch

Liên quan đến ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thành phố Vinh (Nghệ An), công an sở tại đã quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Sáng 14/6, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Phạm Thành Long - Phó Trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại TP Vinh, theo quy định tại điều 240, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh tập trung phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra. Nếu như có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến Sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 13/6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập, Trung tâm tiếp nhận trường hợp N.T.M tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế Thành phố Vinh tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu.

Kết quả điều tra dịch tễ như sau: 7h30 phút ngày 5/6, N.T.M (SN 1999, làm nghề uốn sấy tóc) có gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và đứng nói chuyện khoảng 20 phút nhưng không đeo khẩu trang.

Ngay sau đó, M. di chuyển từ Hương Sơn ra TP Vinh để làm việc. Đến 19h cùng ngày, N.T.M đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh.

Ngày 7/6, N.T.M đi ăn sáng quán bún ở đường Nguyễn Sỹ Sách (không nhớ địa chỉ); sau đó về đi làm tại 34 Hà Huy Tập. Vào hồi 13h30 phút 7/6, N.T.M ăn quán Bún đậu tại địa chỉ 32 Hà Huy Tập. 14 giờ ngày 7/6, N.T.M đến quán thuốc đối diện trường Đại học Kinh tế và quán nước tạp hóa bên đường sát bên nhà văn hóa khối Yên Toàn. Đến 19h, N.T.M đến quán thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông mua thuốc.

Trong ngày 8-9/6, N.T.M ở tại phòng. Lúc 16h30 ngày 10/6, N.T.M có đi Vinmart số 70B đường Hà Huy Tập; đến 17h ngày 10/6, N.T.M đi chợ Cầu đổi bình ga và vào quán tạp hóa gần chợ; đến 17h25 phút, N.T.M đến quán cắt tóc Sơn Baber mua gạo lứt đối diện chợ Phong Toàn sau đó vào trong chợ... Ngày 11-12/6, N.T.M ở tại phòng trọ.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, trước mắt, Trung tâm Y tế thành phố Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã yêu cầu N.T.M thực hiện khai báo chi tiết lịch trình tiếp xúc song người này chưa trung thực, do vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ kiểm tra. Kết quả bước đầu cho thấy, những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm mới so với lời khai của N.T.M. (Tiền phong, trang 3)

Cùng chủ đề Báo Sức khỏe & Đời sống, trang 2: “Khởi tố vụ án hình sự liên quan ca nhiễm COVID-19 tại TP Vinh, Nghệ An”

 

Hoãn lại niềm vui, giản tiện nỗi buồn trong đại dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hiếu - hỷ là hai sự kiện quan trọng của đời người, nhưng trước diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, thực hiện việc cưới, tang văn đang được người dân Hà Nội tự giác điều chỉnh theo hướng văn minh, an toàn. Từ đầu năm đến nay, hàng nghìn đám cưới, đám tang trên địa bàn Hà Nội tổ chức theo hướng văn minh, đơn giản; trong đó, hàng trăm đám cưới đã phải lùi, hoãn thời gian tổ chức. Điều đó cũng cho thấy ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh đang được nâng cao.

Cưới lùi thời gian, tang tổ chức gọn nhẹ

Liên tục từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 lây lan rộng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù đã chọn được ngày tổ chức đám cưới nhưng anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố số 1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm vẫn phải bàn bạc với người vợ tương lai và gia đình hai bên để hoãn đám cưới. Không tránh khỏi sự tiếc nuối nhưng vì dịch bệnh chưa có chiều hướng dừng lại, hơn nữa thành phố không cho tụ tập đông người nên mọi người đều ủng hộ quyết định của đôi trẻ. Việc tổ chức đám cưới sẽ tiến hành vào thời điểm thích hợp để niềm vui được trọn vẹn.

Không chỉ anh Nguyễn Văn Hùng hoãn đám cưới mà ngay tổ dân phố số 1 phường Phú Đô còn có cả chị Lê Thị Lý cũng hoãn đám cưới và chị Lê Thị Ngọc chỉ tổ chức đón dâu gọn nhẹ, không tổ chức ăn uống. Tại tổ dân phố số 2 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, cặp đôi Nguyễn Bá Tú và Trần Thị Hồng Phương cũng chỉ tổ chức đón dâu, không tổ chức ăn uống.

Còn tại thị xã Sơn Tây, nhiều cặp đôi không tổ chức đám cưới linh đình mà chỉ tổ chức báo hỷ. Đó là các cặp đôi: Nguyễn Hữu Đức – Đinh Thị Kim Chi, tổ dân phố 1, Ái Mỗ, phường Trung Hưng; Nguyễn Công Huân – Kiều Thị Hoài Linh, tổ dân phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn; Nguyễn Khắc Hiếu – Trương Thị Thu Uyên, tổ dân phố 6, phường Ngô Quyền...

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thống kê sơ bộ toàn thành phố có 1.385 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn minh, trong đó từ tháng 4-2021, là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, có trên 900 đám cưới thực hiện báo hỷ, dừng tổ chức đám cưới. Thị xã Sơn Tây có 37 đám cưới tổ chức gọn nhẹ, báo hỷ và 60 đám lùi thời gian tổ chức tiệc cưới. Quận Nam Từ Liêm có 343 đám cưới tổ chức gọn nhẹ, báo hỷ và 57 đám lùi thời gian tổ chức tiệc cưới.

Cùng với đó, việc tổ chức tang lễ văn minh, không kéo dài thời gian và xóa bỏ các hủ tục cũng đang lan rộng. Từ đầu năm đến nay, các quận, huyện, thị xã có hàng nghìn đám tang thực hiện nếp sống văn minh; trong quá trình tổ chức, các đám tang đều đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. Điển hình quận Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và các huyện Đông Anh, Hoài Đức, Ba Vì...

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Nam Từ Liêm Lê Thị Năm cho biết, cả phường có 817 đám tang đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; trong đó có 718 ca thực hiện hỏa táng. Ở thị xã Sơn Tây có 919 đám tang, đều thực hiện phòng chống dịch; trong đó có 681 ca thực hiện hỏa táng.

Chủ tịch UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín Trần Quốc Bảo cho biết: “Việc phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm hiện tại, nên chúng tôi đã vận động người dân hoãn đám cưới, thu gọn thủ tục đám tang. Khi có người qua đời, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các gia đình có đám hiếu về công tác phòng, chống dịch; đồng thời, nhắc nhở người đến viếng giữ khoảng cách, lập danh sách và tổ chức khử khuẩn, đo thân nhiệt cho 100% người đến các đám hiếu…”.

Khuyến khích cưới, tang văn minh

Tổ chức việc cưới, việc tang văn minh được thành phố Hà Nội vận động, khuyến khích từ rất nhiều năm qua và trong bối cảnh hiện nay, ngành Văn hóa cùng các cấp chính quyền càng nỗ lực triển khai, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Chính quyền các cấp tại các quận, huyện, thị xã triển khai xuống từng địa bàn dân cư để người dân nắm được chủ trương, cùng đồng thuận thực hiện.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa cho biết, địa phương này nằm trong khu vực nội thành cũ, dân cư đông đúc, đất đai chật nên trong bối cảnh dịch bệnh đang xảy ra, việc vận động nhân dân thực hiện cưới, tang văn minh được quận cũng như các phường trên địa bàn chú trọng. Sự vào cuộc của các cấp chính quyền đã tác động đến ý thức của người dân, hầu hết các đám cưới, tang được tổ chức rút gọn, hạn chế đông người, nhiều đám cưới còn lùi thời gian tổ chức.

Tại quận Thanh Xuân, chính quyền nhiều phường cũng quan tâm, sâu sát trong việc vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang văn minh. Suốt thời gian qua, đại diện Đảng ủy, UBND, tổ dân phố đã xuống từng nhà dân để vận động, thuyết phục, bàn cách thức tổ chức cho hợp lý, hiệu quả. Một mặt, chính người dân cũng chủ động tìm đến trụ sở Đảng ủy, UBND để hỏi nên tổ chức việc hiếu, hỷ ra sao trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay.

Trước sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 lần này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng dịch, trong đó vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang văn minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, cơ quan này đã hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Với những địa phương có dịch, các cấp chính quyền vận động người dân không tổ chức cưới hỏi, tiệc mừng, sinh nhật...; đồng thời, thực hiện việc tang văn minh, không tổ chức ăn uống, rút ngắn thời gian tổ chức, không tổ chức đoàn viếng đông người. Thời gian tới, ngành Văn hóa Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp tuyên truyền, động viên để phong trào cưới, tang văn minh được nhân rộng, không chỉ ngăn ngừa dịch COVID-19, mà còn hình thành nếp sống văn minh lâu dài. (Công an Nhân dân, trang 5)

 

Tập huấn cách phân biệt vaccine phòng, chống Covid-19 thật hay giả

Ngày 16-6 tới đây, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan điều tra An ninh nội địa Hoa Kỳ (HIS) và hãng dược phẩm Pfizer sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến phân biệt vaccine chính hãng Pfizer cho toàn lực lượng QLTT.

Theo đó, lực lượng QLTT ở 64 điểm cầu sẽ được HIS chia sẻ về công tác điều tra vụ việc liên quan đến các sản phẩm trang thiết bị, vật tư y tế, đặc biệt việc buôn bán vaccine Covid-19 giả và kết quả điều tra của các văn phòng của HIS trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, đại diện hãng dược phẩm Pfizer cũng sẽ thông các nội dung liên quan đến đặc điểm an ninh của sản phẩm, quy cách và tính chất đóng gói và các đặc điểm khác được sử dụng để xác định một vaccine có hợp pháp, đảm bảo nguồn gốc hay không cho lực lượng QLTT.

Trước đó, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Việt Nam. Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố nên xuất hiện tình trạng người dân muốn tự mua vaccine về phòng bệnh dịch, khiến vaccine giả có "đất sống".

Lực lượng QLTT có nhiệm vụ ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Do đó, hoạt động tập huấn này rất cần thiết giúp lực lượng QLTT có kỹ năng nhận biết giữa hàng giả và hàng chính hãng góp phần phục vụ tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 12-6, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Pfizer cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là vaccine do công ty Pfizer và BioNTech phối hợp sản xuất, dạng bào chế hỗn dịch đậm đặc pha tiêm, mỗi liều 0,3ml chứa 30mcg vaccine mRNA Covid-19. Bộ Y tế giao Cục Quản lý dược cấp phép nhập khẩu vaccine Pfizer khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vaccine.

Đến thời điểm này, Pfizer là loại vaccine phòng Covid-19 thứ tư được Việt Nam cấp phép khẩn cấp, sau AstraZeneca, Sputnik V và Sinopharm. (An ninh Thủ đô, trang 2)

Cùng chủ đề Báo Sức khỏe & Đời sống, trang 2: “Tập huấn phân biệt vắc-xin Pfizer chính hãng cho lực lượng QLTT”

 

Thủ tướng: Tạo thuận lợi nhất cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin phòng COVID-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách trên tinh thần bám sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng COVID-19

Tại Thông báo 160/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách trên tinh thần bám sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu về nhận thức cần thống nhất vắc xin có tính chất quyết định, chiến lược, lâu dài trong phòng, chống dịch nói chung và trong phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng, đồng thời phải nằm trong chiến lược tổng thể nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin để vừa chủ động trong phòng, chống dịch vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước cả trước mắt và lâu dài.

Triển khai đồng bộ mua, nghiên cứu, sản xuất và tiêm chủng vắc xin an toàn, hiệu quả

Trong triển khai chiến lược vắc xin, cần thực hiện đồng bộ, bao gồm: mua, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin trong nước đồng thời tổ chức, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Nhận thức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin vừa là sản phẩm xã hội vừa là sản phẩm thương mại. Do đó, mọi chiến lược, kế hoạch, chính sách phải phù hợp với tính chất xã hội, tính chất thương mại của vắc xin.

Sản xuất vắc xin góp phần phát triển công nghiệp Dược, một thế mạnh của nước ta. Cần quán triệt "Phát triển công nghiệp Dược làm nền tảng cho phát triển vắc xin, đáp ứng yêu cầu tích cực chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân" và tiết kiệm ngân sách cho nhà nước.

Kế thừa và phát triển sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo về phát triển vắc xin, phát huy hiệu quả, thành tựu đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sản xuất vắc xin của nhiều thế hệ các nhà khoa học và cơ sở sản xuất vắc xin thời gian qua; đồng thời khắc phục bằng được các hạn chế bất cập cả về nhận thức, về tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đầu tư, tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, về tư tưởng chỉ đạo, việc nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vắc xin là khó khăn, thách thức nhưng phải làm bằng được vì có sản xuất được vắc xin mới chủ động trong phòng chống dịch và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Cần có quyết tâm cao và niềm tin là Việt Nam sẽ sản xuất được vắc xin phòng COVID-19, để người dân tin, tích cực tham gia, đóng góp nguồn lực vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất và tham gia thử nghiệm, sử dụng vắc xin.

Thủ tướng lưu ý, những việc càng khó, phức tạp, nhạy cảm đặc biệt liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân thì càng phải giữ đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, bàn bạc kỹ càng thống nhất, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất để quyết định thực hiện.

Phải đặt lợi ích của Quốc gia, của Dân tộc, của Nhân dân, cộng đồng lên trên hết, trước hết để đưa ra các chính sách, tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất, phân phối, sử dụng vắc xin phù hợp, hiệu quả với phương châm 5 thật: "nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân và doanh nghiệp thụ hưởng thật".

Phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Do nguồn lực, thời gian có hạn nên phải chọn việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải quyết; do vắc xin liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân nên phải thực hiện khoa học, đúng quy trình, quy định nhưng làm việc nào dứt điểm việc ấy và phải có hiệu quả, thiết thực, không để lãng phí nguồn lực.

Song song với việc nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, phải đẩy mạnh thử nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt, chặt chẽ, kỹ lưỡng và xây dựng chương trình, kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng vắc xin kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Huy động nguồn lực cho nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19 trong nước

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng Chiến lược, Chương trình Quốc gia, Kế hoạch lâu dài, toàn diện để nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ vắc xin, đặc biệt là vắc xin phòng COVID-19

Đồng thời, tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách trên tinh thần bám sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin; vướng mắc liên quan đến cấp nào thì đề xuất cấp đó giải quyết theo phương châm 3 không: "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"...

Triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực tài chính, kinh phí cho nghiên cứu, sản xuất vắc xin, trong đó phải có giải pháp hợp tác công - tư trên nguyên tắc hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa lợi ích Nhà nước, Nhà khoa học và Doanh nghiệp, đó là nguyên tắc. Đối với từng Chương trình, Dự án cụ thể thì phải thảo luận thống nhất được về nguyên tắc và kết quả hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa ba nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp để triển khai thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì cùng Bộ Y tế, các Bộ ngành có liên quan đề xuất ban hành và ban hành ngay cơ chế, chính sách để tập hợp, thu hút các nhà khoa học; khích lệ, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc; đồng thời có chế độ đãi ngộ, động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời để các nhà khoa học trong nước, ngoài nước cùng tham gia, đóng góp cho việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin với quy định rõ ràng, công khai, minh bạch...

Nghiên cứu, ban hành quy trình thử nghiệm, đánh giá, cấp phép vắc xin theo thủ tục rút gọn nếu quy trình luật pháp cho phép trên tinh thần "chống dịch như chống giặc" nhưng phải tuân thủ nguyên tắc khoa học, bám sát thực tiễn, bảo đảm kịp thời, an toàn, minh bạch, khách quan và phục vụ hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, trước hết là các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác tuyên truyền phải đúng hướng, hiệu quả, bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có cảm hứng, tin tưởng và ủng hộ chủ trương sản xuất và tiêm vắc xin do Việt Nam sản xuất.

Thành lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế

Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch làm đầu mối chỉ đạo nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng Chương trình Quốc gia về vắc xin nói chung, trong đó trước mắt đặc biệt chú ý nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng COVID-19.

Bộ Y tế, cơ quan quản lý nhà nước về vắc xin, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất, tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, thành lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế; đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự báo tình hình, cân đối cung cầu hợp lý vắc xin...

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc nghiên cứu vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất và cơ chế thông thoáng về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế; chủ trì, triển khai nghiên cứu và sản xuất vắc xin trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sản xuất vắc xin; phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, Trung tâm thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng; nhưng chú ý vấn đề quy hoạch sản xuất và phát huy hiệu quả hợp tác công tư.

Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin phòng COVID-19.

Các kiến nghị về đầu tư, sử dụng nguồn lực, cơ chế, chính sách,… của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất vắc xin là chính đáng, phù hợp với tình hình, Chính phủ giao đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ xử lý giải quyết và báo cáo Thường trực Chính phủ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn Nhân dân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý đã góp phần làm nên thành quả chung của cả nước, trong đó có thành quả về chống dịch, bảo đảm sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 và nhất là góp phần vào việc nghiên cứu, chuyển giao sản xuất và tham gia thí nghiệm tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần "Ai có ít góp ít, ai có nhiều đóng góp nhiều" để chúng ta thực hiện thành công chiến lược vắc xin. (Sức khỏe & Đời sống, trang 3).

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang