Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Đảng uỷ Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  • |
T5g.org.vn - Ngày 18,19/5/2022, tại Ninh Bình, Đảng uỷ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương. Tới dự và trình bày tại Hội nghị có TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham dự Hội nghị là toàn thể đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương.

  

ThS.BS. Trịnh Ngọc Quang, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị,  ThS.BS. Trịnh Ngọc Quang, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị nhằm quán triệt tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương. ThS.BS. Trịnh Ngọc Quang mong muốn Hội nghị diễn ra sôi nổi, hiệu quả, nhận được nhiều ý kiến của học viên tham dự và chúc Hội nghị diễn ra thành công, tốt đẹp.

TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản. luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là sự “kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân”; “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”.

Quang cảnh Hội nghị

Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Người đảng viên – dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng… Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”. Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên “phải làm gương mẫu trong lao động sản xuất và trong học tập”; “phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”. Trong bài nói chuyện tại buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến… Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cho rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to đến mấy cũng hoàn thành tốt.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vì thể “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, dẫn dắt quần chúng, muốn quần chúng làm theo thì bản thân phải là tấm gương, phải “cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người  có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương để nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Và, Người chính là tấm gương sáng về sự tiên phong, gương mẫu, cả trong suy nghĩ hành động, lời nói và việc làm từ nhỏ đến lớn, qua đó kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng cộng sản. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính chất tiên phong của Đảng và điều này đã được khẳng định trong Điều lệ Đảng: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Từ đó cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam thương xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này đã được thể hiện có hệ thống thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng, ngày 25/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 06-NĐ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Với quan điểm: Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Là giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong trong công tác xây dựng đảng và làm gương cho quần chúng; lãnh đạo quản lý phải tiên phong và làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dưới quyền; cấp trên phải tiên phong và làm gương cho cấp dưới; cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong gia đình và xã hội.

Cụ thể hoá Nghị quyết, ngày 01/11/2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ban hành Quyết định 1049-QĐ/ĐUK về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận Tuỵ - Sáng tạo – Nêu gương” để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ.

Một số giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII; Tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu; Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Võ Tuấn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Quyền Giám đốc Trung tâm phát động tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương. Đồng chí Đỗ Võ Tuấn Dũng phát động và nhấn mạnh tính đổi mới trong sinh hoạt đảng và công tác phong trào của cơ quan; đoàn kết và thống nhất trong toàn đơn vị Trung tâm; tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo; gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, giờ giấc làm việc tại cơ quan.

Đồng chí Đỗ Võ Tuấn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Quyền Giám đốc Trung tâm phát động tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Trung tâm

Nhân dịp ngày sinh của Bác Hồ 19/5, đoàn cán bộ, đảng viên của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ Trung ương đã có chuyến thực tế, thăm Đền Vua Đinh Lê tại Hoa Lư, Ninh Bình và có buổi toạ đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nam Nguyên

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang