Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay-chân-miệng; Phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Tranh lật, sổ tay...

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng ( dành cho truyền thông viên)

  • |
Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng ( dành cho truyền thông viên))

Sổ tay truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng ( dành cho truyền thông viên) do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2011

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang