Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay-chân-miệng; Phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Văn bản chỉ đạo điều hành

Thu thập văn bản, tài liệu liên quan sự kiện truyền thông y tế 2021

  • |

Cử cán bộ đầu mối liên lạc để thu thập văn bản, tài liệu liên quan sự kiện truyền thông y tế 2021

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang