Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Áp phích

Áp phích truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 "Quyền lợi và trách nhiệm" (hình ảnh người trẻ tuổi nam)

  • |

Áp phích truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 "Quyền lợi và trách nhiệm" (hình ảnh người trẻ tuổi nam)

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang