Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay-chân-miệng; Phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Áp phích

Bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng tránh

  • |
Bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng tránh)

Bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng tránh

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang