Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phòng, chống dịch Cúm A(H1N1), Cúm A(H5N1)
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Văn bản chỉ đạo điều hành

Cung cấp địa chỉ đầu mối phụ trách công tác truyền thông GDSK tuyến tỉnh, thành phố

  • |

Cung cấp địa chỉ đầu mối phụ trách công tác truyền thông GDSK tuyến tỉnh, thành phố

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang