Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phòng, chống dịch Cúm A(H1N1), Cúm A(H5N1)
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Áp phích

Để phòng chống bệnh sởi cho trẻ, hãy thực hiện tốt các biện pháp sau

  • |
Để phòng chống bệnh sởi cho trẻ, hãy thực hiện tốt các biện pháp sau)

Áp phích Để phòng chống bệnh sởi cho trẻ, hãy thực hiện tốt các biện pháp sau do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2014

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang