Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phòng, chống dịch Cúm A(H1N1), Cúm A(H5N1)
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Áp phích

Để phòng chống bệnh sởi hãy thực hiện tốt những biện pháp sau

  • |
Để phòng chống bệnh sởi hãy thực hiện tốt những biện pháp sau)

Để phòng chống bệnh sởi hãy thực hiện tốt những biện pháp sau

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang