Tăng cường truyền thông phòng chống Sốt xuất huyết; Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Áp phích

Quy trình tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống Ebola

  • |
Quy trình tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống Ebola)

Poster Quy trình tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống Ebola do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2014

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang