Tăng cường truyền thông phòng chống Tay chân miệng; Tiếp tục truyền thông phòng chống Sốt xuất huyết; Cúm A/H1N1, cúm A/H5N1.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Áp phích

Quy trình tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống Ebola

  • |
Quy trình tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống Ebola)

Poster Quy trình tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân phòng chống Ebola do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2014

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang