Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương tuyển dụng lái xe; Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2019 (chi tiết xem trong mục Văn bản)
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Tranh lật, sổ tay...

Tài liệu truyền thông về phòng chống thảm họa

  • |
Tài liệu truyền thông về phòng chống thảm họa)

Tranh lật truyền thông về phòng chống thảm họa do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế xuất bản năm 2010

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang