Chủ động theo dõi, giám sát, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch cúm A/H5N1, cúm A/H7N9 và bệnh ho gà
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh Bạch hầu

  • |
V/v. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh Bạch hầu)

V/v/ Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh Bạch hầu

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Ảnh nền Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang