Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Ấn phẩm truyền thông

Tài liệu truyền thông phòng chống sốt xuất huyết

  • |
Tài liệu truyền thông phòng chống sốt xuất huyết)

Tài liệu truyền thông phòng chống sốt xuất huyết do Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương, Bộ Y tế sản xuất năm 2012 - 2014 gồm: 07 áp phích, 1 sổ tay, 1 tranh gấp

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Dành cho QC

Lên đầu trang