Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Trung tâm

  • |
T5g.org.vn - Sáng ngày 18/6/2024, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương đã công bố các Quyết định thành lập các phòng trong Trung tâm, Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ các phòng và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thông tin - Báo chí; Phòng Truyền thông số; Phòng Giáo dục sức khỏe; Phòng Chỉ đạo tuyến - Hợp tác quốc tế và Phòng Dịch vụ -Tổ chức sự kiện. Các Quyết định này được ban hành để triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương mới được sửa đổi, ban hành tại Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 13/5/2024 của Bộ Y tế.
Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho bà Đặng Thị Thuỷ, nguyên là trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính cho ông Lương Việt Hùng, nguyên Trưởng phòng Thông tin - Thư viện
Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giáo dục sức khỏe cho bà Lý Thu Hiền, nguyên trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thông tin - Báo chí cho bà Hà Vân Nga, nguyên Trưởng phòng Biên tập - Tạp chí
Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Hợp tác quốc tế cho ông Đào Huy Đáp, nguyên Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ

Tại các quyết định, Giám đốc Trung tâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho bà Đặng Thị Thuỷ, nguyên là trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính cho ông Lương Việt Hùng, nguyên là Trưởng phòng Thông tin - Thư viện; Trưởng phòng Giáo dục sức khỏe cho bà Lý Thu Hiền, nguyên là trưởng phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Trưởng phòng Thông tin - Báo chí cho bà Hà Vân Nga, nguyên Trưởng phòng Biên tập - Tạp chí và Phó trưởng phòng cho bà Nguyễn Thị Hoài Phương, nguyên Phó trưởng phòng Biên tập - Tạp chí; Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Hợp tác quốc tế cho ông Đào Huy Đáp, nguyên trưởng phòng Tư vấn dịch vụ và bà Phùng Thị Thảo, Phó trưởng phòng, nguyên phó trưởng phòng Tư vấn dịch vụ. 

Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Thông tin - Báo chí cho bà Nguyễn Thị Hoài Phương, nguyên Phó trưởng phòng Biên tập - Tạp chí
Giám đốc Trung tâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Hợp tác quốc tế cho bà Phùng Thị Thảo, nguyên Phó trưởng phòng Tư vấn dịch vụ
Tập thể lãnh đạo Trung tâm chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.


                                                                                                                                                            Hoàng Hiền


 

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang