Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Bộ Y tế tập huấn công tác quản lý, sử dụng tài sản công

  • |
T5g.org.vn - Trong 2 ngày18-19/7/2019, tại Nha Trang, Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý, sử dụng tài sản công cho các đơn vị trong ngành y tế.

Tại Hội nghị, chuyên viên Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính đã khái quát những quy định mới về quản lý, sử dụng công sản. Hướng dẫn lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Hướng dẫn xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản, Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính nêu một số vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin về tài sản công và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Một số ý kiến về mở tài khoản cấp 3 cho các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc đơn vị dự toán cấp 2 và mở thêm trường chi tiết đối với từng nhóm, loại tài sản.

Cũng tại Hội nghị, Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế đã đề nghị các đơn vị tham gia góp ý trực tiếp dự thảo các văn bản như dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. Dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Dự thảo quyết định quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các tổng cục, cục, vụ và đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế.

Ban Tổ chức đã giải đáp thắc mắc của một số đơn vị và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Trung Thành

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang

Đèn sưởi Đức Đèn sưởi nhà tắm Borg