Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay-chân-miệng; Phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp

  • |
T5g.org.vn - Chiều ngày 03/9/2020, tại Hà Nội đã đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT). Tham dự Lễ ký kết có: Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; các Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Về phía Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có: Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc; đại diện các vụ, văn phòng, đơn vị trực thuộc.
GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết:  Để đáp ứng với các mục tiêu của chính sách BHYT, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, phù hợp với thực tiễn về sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu chắm sóc sức khoẻ của nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xây dựng Quy chế phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Quy chế này thay thế cho Quy chế năm 2008, nhằm bảo đảm các hoạt động được phối hợp thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đại diện Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ký Quy chế phối hợp

Theo Quy chế: về nguyên tắc phối hợp, hai bên thực hiện và tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên (theo thẩm quyền). Bảo đảm các hoạt động phối hợp được thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Y tế và chỉ đạo tổ chức thực hiện của lãnh đạo BHXH Việt Nam. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Về các nội dung phối hợp, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, bao gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT; Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHYT; Đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT. Bên cạnh đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế; Phối hợp đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; Phối hợp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm y tế; Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”...

Quang cảnh Lễ ký kết

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 5205/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế.

Quang Nguyễn

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang