Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch Tay-chân-miệng; Phòng, chống bệnh bạch hầu.
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Đảng bộ Bộ Y tế triển khai công tác năm 2021

  • |
T5g.org.vn - Ngày 18/3/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Bí thư Đảng ủy, thứ trưởng Bộ Y tế.
Đồng chí Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao việc Đảng uỷ Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá lại hoạt động đã thực hiện trong năm 2020 đồng thời định hướng những giải pháp, nhiệm vụ để triển khai hiệu quả hoạt động Đảng bộ năm 2021. Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong từng hoạt động của người cán bộ y tế trong đó đặc biệt tinh thần đoàn kết, đoàn kết từ các cấp uỷ, đoàn kết từ những người lãnh đạo, đoàn kết từ từng đảng viên.  

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Y tế trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong năm 2020, Đảng uỷ Bộ Y tế phối hợp với Ban cán sự Đảng thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 409-QC/BCSĐ-ĐUB ngày 31/12/2015 để tăng cường phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ; thường xuyên trao đổi, thông báo, xin ý kiến, góp ý những nội dung về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác quan trọng khác. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Y tế tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong đó tập trung cao độ cho phòng chống dịch Covid- 19.

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng uỷ Bộ Y tế

Trong công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng uỷ Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐU về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng uỷ Bộ Y tế và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành quyết định thành lập Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020- 2025. Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế cũng như tuyên truyền trên các cổng thông tin Bộ Y tế và các cơ quan báo chí thuộc Bộ Y tế…

Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Đảng uỷ Bộ Y tế lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Bộ, chỉ đạo việc triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch của cấp uỷ, xây dựng Bản cam kết cá nhân về tư dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 theo đúng Kế hoạch của Đảng uỷ Khối; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, chỉ đạo cấp uỷ các cấp và lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các giải pháp nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm…

Bí thư Đảng uỷ Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2020

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng uỷ Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đổi mới toàn diện ngành Y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân. Các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai: Nhiệm vụ về xây dựng luật, pháp lệnh theo Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW; nâng cao năng lực y tế dự phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến…

Đảng uỷ Bộ Y tế đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Bộ Y tế đã trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng uỷ Bộ và 1 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận Vụ Kế hoạch-  Tài chính đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020; tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu,phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; tặng Giấy khen cho 29 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Quang Nguyễn

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang