Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương tuyển dụng lái xe; Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2019 (chi tiết xem trong mục Văn bản)
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Tổng hội Y học Việt Nam ra mắt Trung tâm hỗ trợ đào tạo liên tục

  • |
T5g.org.vn - Ngày 20/7/2018, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm hỗ trợ đào tạo liên tục. Chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.
Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chúc mừng GS.TS. Nguyễn Công Khẩn, Giám đốc Trung tâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng hội Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Trung tâm hỗ trợ đào tạo liên tục ra đời là hết sức cần thiết; thời gian qua Trung tâm đã thành lập hội đồng và các phòng ban và trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức theo quy định. Chủ tịch Tổng hội Nguyễn Thị Xuyên đề nghị các sở ban ngành cùng phối hợp với Tổng hội trong việc đào tạo liên tục để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trung tâm hỗ trợ đào tạo liên tục thuộc Tổng hội Y học Việt Nam có chức năng hỗ trợ và phối hợp với các Hội thành viên, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động đào tạo liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý cho cán bộ y tế trong cả nước; hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia triển khai chuẩn hóa cơ sở đào tạo liên tục, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, tiến tới thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo y khoa liên tục.

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ y tế; phối hợp và hỗ trợ các Hội chuyên ngành trong đào tạo liên tục; tổ chức đào tạo, phối hợp và hỗ trợ đào tạo tại các địa phương; hợp tác quốc tế và trong nước. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế, có tài khoản và con dấu riêng.

GS.TS. Nguyễn Công Khẩn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm.

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang

Đèn sưởi Đức Đèn sưởi nhà tắm Borg