Tăng cường truyền thông phòng chống Sốt xuất huyết; Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương tổng kết công tác năm 2018, đề ra phương hường nhiệm vụ năm 2019

  • |
T5g.org.vn - Ngày 18/01/2019, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.
ThS. Đỗ Võ Tuấn Dũng, Quyền Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe như: truyền thông các sự kiện y tế; truyền thông phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; biên soạn, sản xuất và lưu trữ tài liệu truyền thông GDSK; nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Trang tin điện tử; chủ động trong công tác tư vấn chỉ đạo tuyến; hợp tác quốc tế với các đơn vị trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động tư vấn dịch vụ cũng như các công tác đoàn thể khác.

ThS.BS. Trịnh Ngọc Quang, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018

Năm 2018, Trung tâm đã xây dựng Đề án kiện toàn phòng Tư vấn - Dịch vụ thuộc Trung tâm, trên cơ sở sáp nhập phòng Chỉ đạo tuyến vào phòng Tư vấn - Dịch vụ, giảm bớt 1 đầu mối cấp phòng. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã kịp thời ban hành nhiều văn bản pháp lý về công tác điều hành phù hợp với tình hình mới. Nhìn chung trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Trung tâm đã hoàn thành các hoạt động trọng tâm về truyền thông GDSK được Bộ Y tế giao cho.

Về phương hướng triển khai công tác năm 2019, Ban lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm phấn đấu quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, với các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm 2019; Xây dựng quy trình chuẩn hướng dẫn các bước thực hiện hoạt động truyền thông của đơn vị; kiện toàn công tác tổ chức, tinh giản đầu mối song song với các biện pháp nâng cao chất lượng công tác, hoạt động hiệu quả...

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Đỗ Võ Tuấn Dũng, Quyền Giám đốc Trung tâm biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm trong năm qua; đồng thời mong toàn thể cán bộ tiếp tục nỗ lực phát huy những thế mạnh, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Y tế cũng như lãnh đạo Trung tâm giao phó.

Công đoàn Trung tâm đón nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam

Cũng tại Hội nghị một số tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn được nhận tặng bằng khen của Giám đốc, Công đoàn Trung tâm. Đặc biệt, năm 2018, Công đoàn Trung tâm đã được Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn

Nguyễn Hiển

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang

Đèn sưởi Đức Đèn sưởi nhà tắm Borg