Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà thực hiện quy chế trang phục theo Thông tư 45 của Bộ Y tế

  • |
T5g.org.vn - Để thực hiện hiệu quả Thông tư 45/2015/TT - BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế, vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai quy chế trang phục mới cho công chức, viên chức và người lao động.

Để việc triển khai Thông tư được nhanh chóng, tiết kiệm lãnh đạo Trung tâm đã yêu cầu các phòng Tổ chức hành chính, Điều dưỡng, Tài vụ phối hợp triển khai, cụ thể, phòng Tổ chức hành chính lập danh sách cán bộ viên chức trong toàn đơn vị theo đúng chức danh, tham mưu, lập kế hoạch việc thực hiện hợp đồng gia công may mặc theo đúng các quy định của Thông tư. Phòng điều dưỡng tổ chức quán triệt cho cán bộ viên chức người lao động thực hiện quy định về trang phục theo đúng yêu cầu của Thông tư, xây dựng các văn bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng trang phục tại đơn vị, lập kế hoạch kiểm tra giám sát sử dụng trang phục. Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính trong việc kiểm tra giám sát việc cấp phát gia công may mặc, sử dụng trang phục theo đúng quy định của Thông tư. Phòng Tài vụ, đảm bảo kinh phí để thực hiện may và cấp phát trang phục, phối hợp với Phòng tổ chức hành chính trong việc lựa chọn đơn vị may gia công và hợp đồng may trang phục. 

BSCKII Đoàn Minh Cương, Giám Đốc Trung tâm Y tế Lâm Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo Trung tâm đã phổ biến cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động về nội dung Thông tư 45 và đăng tải kế hoạch triển khai cùng toàn văn nội dung Thông tư trên website của Trung tâm. Ban lãnh đạo Trung tâm yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc việc quản lý, sử dụng trang phục y tế mới. Các trưởng, phó khoa phòng, đội, trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực tăng cường công tác đôn đốc nhắc nhở cán bộ viên chức, người lao động thực hiện quy định về trang phục mới.

Trang phục mới của kỹ thuật viên Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà
Trang phục mới của điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà

Tin, ảnh: Thành Trung

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang