Tăng cường truyền thông phòng chống Sốt xuất huyết; Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 10/2018

  • |
T5g.org.vn - Sáng ngày 02/11/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 10/2018. Chủ trì Hội nghị có Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh.
Quang cảnh Hội nghị

Theo số liệu ước tính đến 31/10/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,13 triệu người; BHYT là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số. Thu toàn Ngành là 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018 toàn Ngành thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm; trong đó thu BHXH là 172.152 tỷ đồng, thu BHTN là 12.417 tỷ đồng, thu BHYT là 76.892 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn Ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146.552 triệu lượt người KCB BHYT. BHXH Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động - Thương bình và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 thang đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Về chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 24.972 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn ngân sách 37.642 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 126.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 7.497 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 80.921 tỷ đồng.

Theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thểm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2021, người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc; từ ngày 01/01/2022, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm đóng bằng 8% mức tiền lương tháng và quỹ hưu trí và tử tuất. Từ 01/12/2018 đến 31/12/2021, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động là 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; từ ngày 01/01/2022, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động là 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 có hiệu lực thi hành từ 01/12/2018 đã bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT như nhóm do Ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng, nhóm được NSNN hỗ trợ, nhóm tham gia theo hình thức hộ gia đình, nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT. Người từ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do BHXH đóng sang nhóm do NSNN đóng; người nghèo được tách thành 2 nhóm: người nghèo theo tiêu chí về thu nhập và người thuộc hộ gia đình nghèo. Đối vợi hộ gia đình, chỉ được giảm trừ mức đóng BHYT khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính; người cận nghèo đang sinh sống tại huyện nghèo được NSNN hỗ trợ 100%... Người bệnh vào viện trước ngày 01/12/2018 nhưng ra viện sau ngày 01/12/2018 thì mức hưởng theo quy định tại Điều 14 Luật BHYT.

Nam Nguyên

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang

Đèn sưởi Đức Đèn sưởi nhà tắm Borg