Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  • |
T5g.org.vn - Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 đối với 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đã kiểm tra 6 đơn vị về công tác tổ chức cán bộ năm 2014)
 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Y tế đã tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như:

Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 đối với 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đã kiểm tra 6 đơn vị về công tác tổ chức cán bộ năm 2014); Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí sắp xếp, sử dụng đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tại 25 cơ quan, đơn vị của  y tế; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong các đơn vị trong ngành Y tế; Kiểm tra việc triển khai hoạt động của các hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 đối với 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí sắp xếp, sử dụng đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.​
 
Nguồn: Bộ Y tế

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang